• 25
    25$
    100000$

130.00%

Całkowity procent zysku

$7.50

Całkowity zysk po 15 dniach

$32.50

Całkowity zwrot do Twojego portfela